Otázky a odpovědi | Program pro tvorbu rodokmenů | HERITIO

Otázky a odpovědi

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy pro ulehčení práce s programem Heritio.
Doufáme, že zde naleznete, co potřebujete. Pokud jste zde odpověď nenalezli, využijte naši podporu.

 • V jakých jazycích je program Heritio dostupný?

  Program Heritio je dostupný v češtině a angličtině.

 • Jaký maximální počet osob je možné do programu vložit nebo importovat z formátu GEDCOM?

  Maximální počet osob není programem prakticky omezen. Pro rodokmen je vhodné zvolit takový počet osob, kdy orientace v rodokmenu zůstane přehledná.

 • Jak mohu sloučit dva samostatné rodokmeny?

  Více rodokmenů je možné sloučit pomocí funkce kopírovat a vložit. Otevřete oba rodokmeny, které chcete sloučit. V prvním rodokmenu označte všechny osoby, které chcete kopírovat. Pro označení všech osob můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A. V druhém rodokmenu klikněte pravým tlačítkem do místa, kam chcete vložit první rodokmen a vyberte Vložit.

 • Jaký je rozdíl mezi uložením rodokmenu a jeho exportem?

  Pokud rodokmen uložíte, je v počítači uchován ve specifickém formátu (přípona .heritio), který umožňuje jeho další úpravu. Při exportu dojde ke změně formátu tak, aby jej bylo možné otevřít ve standardních prohlížečích. Exportované rodokmeny již není možné v programu upravovat. Program Heritio umí rodokmeny exportovat do obrázku a formátu HTML.

 • Jak postupovat při velkoformátovém tisku, aby bylo dosaženo co největší kvality?

  Pokud tisknete na tiskárně, která je připojena k počítači s nainstalovaným programem Heritio, použijte funkci Soubor -> Tisk. Zde můžete nastavit počet stránek, na které se rodokmen vytiskne včetně rozlišení v DPI, kterého bude dosaženo.

  Pokud na počítači, ze kterého tisknete, není nainstalovaný program Heritio, zvolte funkci Soubor -> Export do obrázku. Formát souboru zvolte PNG, který je bezztrátový. V sekci vzdálenosti jsou nastavení, která vám pomohou s určením vhodné velikosti a rozlišení exportovaného obrázku. Tento obrázek potom můžete vytisknout na velkoformátové tiskárně.

 • Jak vytvořím nestandardní vztah mezi osobami?

  Pro popis jiných, než běžných příbuzenských vztahů, požijte speciální vztah. Ve vlastnostech vztahu můžete nastavit popis a přidat obrázek.

 • Nemohu vložit licenční kód.

  Zkontrolujte prosím, jestli zadáváte licenční kód správně. Nejlepší je licenční kód zkopírovat (pomocí klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V). Pokud licenční kód přepisujete, může dojít k záměně malého písmene L (jako liška), velkého písmene I (jako indián) a číslice 1. Případně k chybě dochází při záměně písmene O (jako omeleta) a číslice 0 (nula).

 • Jaký je rozdíl mezi programy Rodokmen Pro a Heritio?

  Heritio je nástupcem Rodokmen Pro. Heritio obsahuje nové funkce a šablony a je rychlejší. Pokud Vám tedy Rodokmen pro funguje a vyhovuje, můžete v něm pokračovat. Pro Rodokmen Pro již nejsou vydávány aktualizace, proto nově objevené chyby nebudou opravovány.

  Pro majitele licencí k programu Rodokmen Pro je přechod na Heritio bezplatný. K aktivaci použijte licenční kód, který jste obdržel při nákupu Rodokmenu Pro. Soubory vytvořené v Rodokmenu pro Vám budou fungovat i v programu Heritio. Před přesunem si je ale pro jistotu zálohujte."