Zásady ochrany osobních údajů | HERITIO

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují, jak Martin Veškrna (dále také jako „my“, „nás“ nebo „náš“) shromažďuje, chrání a používá osobní údaje, které vy ( dále také jako „uživatel“ nebo „váš“) můžete poskytovat na webových stránkách heritio.com, heritio.cz, heritio.net, heritio.org a jakýchkoli jejích produktech nebo službách (souhrnně „webová stránka“ nebo „služby“). Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto informacím přistupovat a aktualizovat je. Tyto zásady se nevztahují na praktiky společností, které nevlastníme ani nekontrolujeme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Shromažďování osobních údajů

Přijímáme a uchováváme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete, když zveřejníte obsah, provedete nákup nebo vyplníte jakékoli online formuláře na webových stránkách. Můžete se rozhodnout, že nám určité informace neposkytnete, ale pak možná nebudete moci využívat některé funkce webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.

Shromažďování neosobních informací

Když navštívíte webové stránky, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které váš prohlížeč odesílá. Tyto údaje mohou zahrnovat informace, jako je IP adresa vašeho zařízení, typ a verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, jazykové preference nebo webová stránka, kterou jste navštívili, než jste přišli na naši webovou stránku, stránky našeho webu, které navštívíte, čas strávený na těchto stránkách, informace, které hledáte na našem webu, časy a data přístupu a další statistiky.

Použití a zpracování shromážděných informací

Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity k personalizaci vašich zkušeností; zlepšit naše webové stránky; zlepšovat služby zákazníkům a odpovídat na dotazy a e-maily našich zákazníků; zpracovat transakce; zasílat informační bulletiny; odesílat e-maily s upozorněním, jako jsou připomenutí hesla, aktualizace atd.; provozovat naše webové stránky a služby. Shromážděné neosobní informace se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací o používání webových stránek. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány způsobem, který by identifikoval konkrétního uživatele systému.

Můžeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud platí jedna z následujících podmínek: (i) Udělili jste svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít právo zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku (odhlášením), aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z níže uvedených právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro plnění jakýchkoli předsmluvních závazků; (ii) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na vás vztahuje; (iv) Zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena; (v) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných námi nebo třetí stranou. V každém případě Vám rádi upřesníme konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, případně požadavkem nutným k uzavření smlouvy.

Přenos a ukládání informací

V závislosti na vaší poloze mohou přenosy dat zahrnovat přenos a ukládání vašich informací v jiné zemi, než je vaše vlastní. Máte právo dozvědět se o právním základu předávání informací do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním veřejným právem nebo zřízenou dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých abychom chránili vaše informace. Pokud k takovému převodu dojde, můžete se dozvědět více v příslušných částech tohoto dokumentu nebo se nás zeptat pomocí informací uvedených v sekci kontakt.

Práva uživatelů

Můžete uplatnit určitá práva týkající se vašich údajů zpracovávaných námi. Zejména máte právo na následující: (i) máte právo odvolat souhlas, pokud jste dříve udělili souhlas se zpracováním vašich údajů; (ii) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas; (iii) máte právo dozvědět se, zda jsou námi zpracovávány informace, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii informací, které jsou zpracovávány; (iv) máte právo ověřit přesnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) máte za určitých okolností právo na omezení zpracování vašich údajů, v takovém případě, nebudeme zpracovávat vaše údaje pro žádný jiný účel než pro jejich uložení; (vi) máte právo za určitých okolností získat od nás výmaz vašich osobních údajů; (vii) máte právo obdržet své informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že vaše údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, jejíž jste součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, která nám je svěřena, nebo pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku uvedením důvodu souvisejícího s vaší konkrétní situací, abyste odůvodnili námitka. Musíte však vědět, že pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku, aniž byste uváděli jakékoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete se podívat na příslušné části tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatnit

Jakékoli požadavky na uplatnění uživatelských práv lze směřovat na Vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze uplatnit bezplatně a vlastník je vyřídí co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

Fakturace a platby

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, neposílejte prosím žádné osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo služby. Vyzýváme rodiče a zákonné zástupce, aby sledovali používání internetu svými dětmi a pomáhali prosazovat tyto Zásady tím, že svým dětem dáme pokyn, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím naší webové stránky nebo služby bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že nám prostřednictvím našich webových stránek nebo služby poskytlo osobní údaje dítě mladší 13 let, kontaktujte nás. Pro udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů ve vaší zemi vám také musí být alespoň 16 let (v některých zemích můžeme umožnit vašemu rodiči nebo zákonnému zástupci, aby tak učinil vaším jménem).

Informační bulletiny

Nabízíme elektronické newslettery, k jejichž odběru se můžete kdykoli dobrovolně přihlásit. Můžete se rozhodnout přestat dostávat náš newsletter nebo marketingové e-maily podle pokynů pro odhlášení obsažených v těchto e-mailech nebo nás kontaktovat. I nadále však budete dostávat důležité transakční e-maily.

Soubory cookie

Web používá „cookies“, aby vám pomohl personalizovat váš online zážitek. Cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze používat ke spouštění programů ani k doručování virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala. Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické účely za účelem provozování našich webových stránek a služeb. Máte možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, pokud chcete. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nebudete moci používat a využívat funkce webových stránek a služeb. Chcete-li se dozvědět více o cookies a jak je spravovat, navštivte internetcookies.org

Kromě používání souborů cookie a souvisejících technologií, jak je popsáno výše, můžeme také povolit určitým společnostem třetích stran, aby nám pomohly přizpůsobit reklamu, o které si myslíme, že by mohla být pro uživatele zajímavá, a shromažďovat a používat další údaje o aktivitách uživatelů na webových stránkách. Tyto společnosti mohou doručovat reklamy, které mohou také umisťovat soubory cookie a jinak sledovat chování uživatelů.

Nesledovat signály

Některé prohlížeče obsahují funkci Do Not Track, která navštěvovaným webům signalizuje, že si nepřejete sledovat svou online aktivitu. Sledování není totéž jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webovou stránkou. Pro tyto účely se sledování týká shromažďování osobních údajů od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webové stránky nebo online službu, když se v průběhu času pohybují na různých webových stránkách. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál Do Not Track, zatím není jednotný. V důsledku toho tato webová stránka ještě není nastavena tak, aby interpretovala nebo reagovala na signály Do Not Track komunikované vaším prohlížečem. I tak, jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách, omezujeme naše používání a shromažďování vašich osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme ani neřídíme. Uvědomte si prosím, že nejsme odpovědní za postupy ochrany osobních údajů takových jiných webových stránek nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi, když opustíte naše webové stránky, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které mohou shromažďovat osobní údaje.

Informační bezpečnost

Informace, které poskytujete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném, bezpečném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Dodržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická ochranná opatření ve snaze chránit před neoprávněným přístupem, používáním, úpravami a zveřejněním osobních údajů v jejich správě a úschově. Nelze však zaručit přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, zatímco se snažíme chránit vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují bezpečnostní a soukromí omezení internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí jakýchkoli informací a dat vyměňovaných mezi vámi a naší webovou stránkou.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni ve zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit sami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů specializovaných na dané zpracování. Existují poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
    Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Webglobe – hosting webových stránek
    Webglobe, s.r.o., Vinohradská 2405/190, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČ: 26159708

Únik dat

V případě, že se dozvíme, že bezpečnost webových stránek byla ohrožena nebo že osobní údaje uživatelů byly prozrazeny nespřízněným třetím stranám v důsledku externí aktivity, včetně, ale nejen, bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijímat přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznamování orgánům činným v trestním řízení a spolupráce s nimi. V případě úniku dat vynaložíme přiměřené úsilí, abychom dotčené osoby informovali, pokud se domníváme, že existuje přiměřené riziko újmy uživateli v důsledku porušení nebo pokud je oznámení jinak vyžadováno zákonem. Až to uděláme, pošleme vám e-mail.

Právní zveřejnění

V případě, že projdeme obchodním přechodem, jako je fúze nebo akvizice jinou společností nebo prodej všech nebo části jejích aktiv, váš uživatelský účet a osobní údaje budou pravděpodobně mezi převedenými aktivy.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám, kontaktujte nás.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 30. května 2019

Přijetí této zásady

Potvrzujete, že jste si přečetli tyto zásady a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Používáním webové stránky nebo jejích služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek těchto zásad, nejste oprávněni používat webové stránky a jejich služby ani k nim přistupovat.

Změny a doplňky

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady vztahující se k Webovým stránkám nebo Službám kdykoli upravit s účinností po zveřejnění aktualizované verze těchto Zásad na Webových stránkách. Jakmile tak učiníme, upravíme aktualizované datum ve spodní části této stránky. Pokračování v používání webových stránek po jakýchkoli takových změnách představuje váš souhlas s těmito změnami.